Komunikaty - Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 poz. 2004) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia.

 Wykaz składników majątku ruchomego

Lp.

Nazwa

Szt.

Nr inwentarzowy

Cena w zł

Wartość w zł

Uwagi

1.

Niszczarka

1 szt.

WI-XI-6

1281,00

1281,00

 

2.

Urządzenie wielofunkcyjne OKI 350

1 szt.

WI-XIII-108

2801,12

2801,12

 

3.

Komputer Abakus z monitorem

1 szt.

WI-XIII-87

2781,60

2781,60

 

4.

Komputer Abakus z monitorem

1 szt.

WI-XIII-88

2781,60

2781,60

 

5.

Netbook Asus Eee

1 szt.

WI-XIII-131/2

2784,00

2784,00

 

6.

Netbook HP Probook 4515s

1 szt.

WI-XIII-103

2891,40

2891,40

 

7.

Netbook HP Probook 4515s

1 szt.

WI-XIII-107

2891,40

2891,40

 

8.

Netbook Asus

1 szt.

WI-XIII-121

1249,00

1249,00

 

9.

Netbook Asus

1 szt.

WI-XIII-125

1328,99

1328,99

 

10.

Netbook Asus

1 szt.

WI-XIII-126

1328,99

1328,99

 

11.

Klimatyzator

1 szt.

WI-IX-81/1

1921,76

1921,76

 

12.

Klimatyzator

1 szt.

WI-IX-76

2050,97

2050,97

 

13.

Klimatyzator

1 szt.

WI-IX-77

2050,97

2050,97

 

Podmioty zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem ww. składników majątku ruchomego proszone są o złożenie pisemnych wniosków (wg załączonego wzoru zamieszczonego poniżej) do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków do sekretariatu w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: wi_krakow@ijhar-s.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2019 roku.
W celu uzyskania informacji dotyczącej nieodpłatnego przekazania składników majątkowych oraz ustalenia terminu ewentualnej wizji lokalnej proszę o kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie nr tel. 12 448 10 55 z Panią Katarzyną Korczak w godzinach od 7.30 do 15.30.
O przekazaniu składników decydować będzie kolejność wpływu wniosku do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie.
Odbiór składnika majątkowego następuje po podpisaniu stosownych dokumentów i na koszt podmiotu, któremu przekazano składniki.