Aktualności

Możliwości laboratoryjnego sprawdzania jakości handlowej ziarna zbóż i rzepaku

11 kwi 2018

Przedsiębiorcy i rolnicy

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość laboratoryjnego sprawdzenia jakości handlowej ziarna zbóż i rzepaku.

Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych może być zakończone uzyskaniem świadectwa jakości handlowej dla ziarna zbóż lub rzepaku.

Przedsiębiorcy zainteresowani sprawdzeniem jakości handlowej ziarna zbóż lub rzepaku mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża lub rzepaku. Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na niniejszej stronie internetowej (www.ijhars.gov.pl),
w zakładce: Wzory dokumentów.

Dane kontaktowe do Wojewódzkich Inspektoratów JHARS znajdują się w zakładce: Kontakt GIJHARSWIJHARS.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań laboratoryjnych i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 roku 
w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. 2015 poz. 2328).

Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są w zakładce: Kontrola jakości → Ocena jakości.

Ogłoszenie o zbędnych skladnikach majątku ruchomego

05 sty 2018

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia.

III OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU

22 lis 2017

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Krakowie, na podstawie § 8 ust. 1 w zw. z §7 ust. 2, §9 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. Poz. 729), ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

Nowy formularz - wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców

11 sty 2017

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych informuje, że od 3 stycznia 2017 r. osoby, które starają się o wpis do rejestru rzeczoznawców prowadzony przez tutejszy Inspektorat zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty slarbowej w kwocie 10 zł.

Informacja o koncie, na które należy uiszczać opłatę skarbową znajduje się w zakładce "Opłata skarbowa"

Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców

Szkolenie w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw

26 paź 2016

Małopolski wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Inspektoratu (ul. Ujstek 1, 31-752 Kraków) odbędzie się szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw. Koszt szkolenia 38,99 zł za godzinę - podstawa prawna: art. 35a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1604).

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod nr telefonu: 124481023 lub 4481027.

Import towarów rolno-spożywczych do Kanady

30 lip 2016

Import towarów rolno-spożywczych do Kanady - możliwości rozwoju polskiego eksportu na kanadyjski rynek.

Praktyki studenckie

30 lip 2016

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zaprasza uczelnie i studentów do udziału w praktykach studenckich.