Świadectwo Jakości - Obwarzanek Krakowski

Lista producentów, którzy uzyskali świadectwo jakości - Obwarzanek Krakowski

Producent Miejscowość Data ważności świadectwa
Wytwórnia Obwarzanków Lewandowski i Ska s.c. R i D. Lewandowski Kraków

2017-10-05

2020-10-04

Piekarnia "Pablo" PHD Krzysztof Hodurek Kraków

2017-09-28

2017-09-28

Piekarnia-Cukiernia "Kłos" Sp. Jawna Jacek Pochopień, Tomasz Pochopień Marian Piątkowski Kraków

2020-11-19

2003-04-20

Piekarnia Janeczek s.c. Władysław Janeczek i Filip Janeczek Kraków

2017-12-05

2020-12-04

Piekarnia "Bartosz" F.R.H. Bartosz S.J. Kraków

2019-02-10

2022-02-09

Adam Ścibor Piekarnia-Ciastkarnia Kraków

2016-02-16

2019-05-15

Spółdzielnia Produkcji Piekarskiej i Ciastkarskiej Kraków

2018-11-30

2021-11-29

Aleksander Adamski Piekarnia Kraków

2019-04-12

2022-04-11