Przetwory mleczne

Obowiązkowe informacje na etykiecie/wywieszce w przypadku przetworów mlecznych sprzedawanych luzem w obecności konsumenta lub pakowanej w jego obecności:

nazwa środka spożywczego, stanowiąca nazwę określoną w przepisach (np. masło, mleko, ser, jogurt, kefir, śmietanka) lub zwyczajową (np. ser, zsiadłe mleko) lub w przypadku braku takiej nazwy, nazwę opisową (np. wyrób mleczny), oraz informacje dotyczącą istotnych dla konsumenta procesów którym został poddany (np. podpuszczkowy, kwasowy, wędzony). Ponadto jeżeli wyrób nie pochodzi od krowy, nazwę uzupełnia się informacją o pochodzeniu surowca (np. ser kozi).

wykaz składników nie jest wymagany w przypadku sera, masła, fermentowanego mleka i śmietany/śmietanki, do których nie dodano składników innych niż przetwory mleczne, enzymy spożywcze i kultury drobnoustrojów niezbędne do produkcji lub, w przypadku sera innego  niż   ser   świeży   i  ser topiony,  soli  potrzebnej  do  jego  produkcji. Np. w wyrobach typu ser podpuszczkowy wykaz składników nie jest wymagany, natomiast jeżeli ten sam ser będzie produkowany z posypką paprykową, wykaz składników jest wymagany.

W przypadku żywności opakowanej (np. śmietana w słoikach, mleko w butelkach) na opakowaniu podaje się dodatkowo:

masa/objętość netto – może być poprzedzona wyrażeniem: "masa netto", "zawartość netto" lub „objętość netto”. Masę netto podaje się w miligramach (mg), gramach (g) lub kilogramach (kg) natomiast objętość podaje się w mililitrach (ml), litrach (l) lub decymetrach sześciennych (dm3) z użyciem czcionki, której wysokość wynosi minimum: 2 mm - dla produktu o masie do 50 g; 3 mm - dla produktu o masie powyżej 50 g do 200 g; 4 mm - dla produktu o masie powyżej 200 g do 1000 g; 6 mm - dla produktu o masie powyżej 1 kg. Podając masę netto nie uwzględnia się tolerancji (±),

termin przydatności do spożycia podaje się przez sformułowanie – „Należy spożyć do” po którym należy podać dzień, miesiąc oraz rok,

warunki przechowywania – np. przechowywać w warunkach chłodniczych – podaje się bezpośrednio po terminie przydatności do spożycia,

dane producenta – imię, nazwisko, adres.