Wydziały

Wydział organizacyjno administracyjny

Wydział Administracji  sporządza plany i sprawozdania finansowe oraz zapewnia zaplecze administracyjne pozwalające na płynne działanie całego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie.

Zofia Studziżba
Główny Księgowy oraz Kierownik Wydziału Administracji

tel.: /12/ 448 1103
email: zstudzizba@wijharskrakow.pl

 

Wydział kontroli

Wydział Kontroli WIJHARS w Krakowie sprawuje nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych poprzez:

  • kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
  • kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, w tym kontrolę graniczną tych artykułów,
  • dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  • kontrolę warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych.

Na jakość handlową artykułu rolno-spożywczego składają się cechy dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania.

Wacław Bojarski
Kierownik Wydziału Kontroli

tel.: /12/ 448 1023
email: wbojarski@wijharskrakow.pl