Druki i formularze - Wyroby winiarskie

Podmiot wyrabiający wino gronowe przeznaczone do obrotu lub moszcz gronowy przeznaczony do wyrobu tego wina zgłasza Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS zamiar przeprowadzenia zabiegu wzbogacania, odkwaszania i słodzenia.

Podmioty, które produkują wyroby winiarskie uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych są zobowiązane do wypełnienia zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia procesu wzbogacania nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia tego zabiegu.

Warunkiem uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest posiadanie pozytywnej opinii techniczno-technologicznej wydanej przez WIJHARS. Wydanie powyższej opinii podlega opłacie skarbowej.