Aktualności - Szkolenie w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw

Małopolski wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Inspektoratu (ul. Ujstek 1, 31-752 Kraków) odbędzie się szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw. Koszt szkolenia 38,99 zł za godzinę - podstawa prawna: art. 35a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1604).

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod nr telefonu: 124481023 lub 4481027.