Aktualności - Szkolenie dot. świeżych owoców i warzyw

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie  przy ul. Ujastek 7

planuje przeprowadzenie szkolenia dotyczącego wymagań jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w aspekcie prawnym.

Szkolenie planowane jest w dniu 27.04.2021 r. od godz. 9:00 poprzez platformę Microsoft Teams.

 Prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym powyższym tematem lub zgłaszanie chętnych

(imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/organizacji)   do dnia 23.04.2021 r.

Linki do uczestnictwa zostaną przesłane na podane adresy e-mail w dniu 26.04.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (12) 448 10 27.