Aktualności - Praktyki studenckie

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zaprasza uczelnie i studentów do udziału w praktykach studenckich.

Oferujemy miejsce dla:

1. Referenta Wydziału kontroli (preferowany kierunek studiów: towaroznawstwo)

2. Refernta Wydzaiłu Administracji (preferowany kierunek studiów: towaroznawstwo)

Więcej onformacji na temat praktyk w WIJHARS można uzyskać pod numerem telefonu 12 4481101 oraz pod adresem mailowym wi_krakow@ijhars.gov.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej są dostępne na stronie bip.kprm