Aktualności - Nowy formularz - wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych informuje, że od 3 stycznia 2017 r. osoby, które starają się o wpis do rejestru rzeczoznawców prowadzony przez tutejszy Inspektorat zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty slarbowej w kwocie 10 zł.

Informacja o koncie, na które należy uiszczać opłatę skarbową znajduje się w zakładce "Opłata skarbowa"

Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców

F-10_BOL-01-IR-04_Wniosek-o-wpis-do-rejestru-rzeczoznwcow-2.doc