Aktualności - Nowa usługa służąca do zgłaszania wszelkich podejrzeń naruszenia przepisów z zakresu systemu chronionych nazw artykułów rolno spożywczych

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uruchamia nową usługę dla osób i instytucji, które zidentyfikują naruszenie lub podejrzewają naruszenie przepisów z zakresu systemu chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS). Usługą tą jest skrzynka e-mail: ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl.

 

DLA KOGO:

 

Skrzynka ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl przeznaczona jest dla wszystkich - obywateli, przedsiębiorców, jednostek certyfikujących oraz innych podmiotów, m. in. urzędów marszałkowskich, ośrodków doradztwa rolniczego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego czy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgłoszenie sprawy wymaga jedynie dostępu do Internetu.

 

JAK ZGŁOSIĆ NARUSZENIE:

 

Podejrzenie naruszenia prawa dotyczącego ochrony produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG lub GTS należy przekazać za pośrednictwem wypełnionego formularza, zamieszczonego na dole strony, na skrzynkę ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl.

Do zgłoszenia proszę dołączyć wszelkie materiały mogące ułatwić prowadzenie postępowania wyjaśniającego – zdjęcia produkty, etykiety, zrzuty ekranu, screenshoty itp.

Poprawnie wypełniony formularz powinien zawierać:

- dane wnoszącego,

- dokładny opis naruszenia.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych
(Dz. U. UE. L 2012 Nr 343, str. 1),

- Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 915),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2178).

 

Zał.2 BRE.4311.5.2021.docx