Aktualności - Konkurs ekologiczny

KONKURS EKOLOGICZNY

 

 

Komisja Europejska organizuje mający odbywać się co roku Konkurs Ekologiczny wraz
z nagrodami, aby wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat.

 

Konkurs obejmuje 8 nagród w 7 ekologicznych kategoriach. Zgłoszenia należy nadsyłać
od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. Zgłoszenie może być sporządzone w języku polskim.  Po raz pierwszy nagrody te zostaną przyznane w 2022 r. w Dniu Rolnictwa Ekologicznego UE – 23 września.

Szczegółowe informacje na ten temat konkursu można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/23-wrzesnia--dzien-rolnictwa-ekologicznego-ue

Do 24 marca 2022 r. można informacyjnie zapoznać się z treścią poszczególnych zgłoszeń
w 7 kategoriach, a także ze szczególnymi kryteriami kwalifikowalności w każdej kategorii oraz

kryteriami przyznania nagrody, pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organicaction-

plan/eu-organic-awards_pl#awardceremony