Aktualności - KOMUNIKAT

Wznowione zostały egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. Wykaz terminów oraz miejscowości, gdzie ww. egzaminy się odbędą znajduje się na stronie  http://www.ijhar-s.gov.pl w zakładce ,,aktualności’’. Kandydat ubiegający się o przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego zobowiązany jest przesłać zgłoszenie na aktualnym formularzu (dostępnym na stronie www.wijharskrakow.pl w zakładce ,,druki i formularze”)
do Wojewódzkiego Inspektoratu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.