Aktualności - Import świeżych owoców i warzyw

Od 1 stycznia 2019 r. do 28 maja 2019 r. na terenie województwa małopolskiego odprawiono importowane z krajów trzecich m. in. poniższe świeże owoce i warzywa:

Owoce/ Warzywa

Ilość w tonach

Kraj pochodzenia

Cebula

143,700

Rosja, Kirgistan, Uzbekistan

Kapusta biała

361,950

Macedonia, Ukraina

Młoda kapusta

9,600

Maroko

Marchew

27,520

Maroko, Serbia

Ziemniaki

328,395

Egipt, Maroko