Aktualności - Access2Markets

Komisja Europejska uruchomiła nowy publiczny portal informacyjny o dostępie do rynków krajów pozaunijnych oraz zasadach importu do Unii Europejskiej, który zastąpił dwa dotychczasowe unijne narzędzia: MADB (the Market Access Database) oraz EU Trade Helpdesk: platformę Access2Markets. Na platformie można znaleźć wszystkie taryfy celne, procedury celne i formalności oraz wymogi dotyczące produktów w odniesieniu do ponad 120 rynków poza UE, których wartość eksportowa przekracza łącznie 90%.

W celu rozpowszechniania informacji, Komisja Europejska organizuje cyklicznie seminaria na temat portalu " Access2Markets", skierowane do wszystkich zainteresowanych przedstawicieli administracji i przedsiębiorców. Najbliższe seminarium zaplanowane jest na 25 lutego 2021 roku.

Terminy seminariów i formularze rejestracyjne są na bieżąco publikowane na platformie Access2Markets.

Zachęcamy do uczestnictwa w seminariach promocyjnych, a także korzystania z zasobów platformy.